Make your own free website on Tripod.com

Pla de Mulladius

En aquest indret, també anomenat Pla dels Ginebrons, trobem grans exemplars d'aquest arbust.

Tancar