Make your own free website on Tripod.com

L'ABRAăADA

Aquest monument natural estÓ constitu´t per un avet i un faig que creixen entortolligant-se i es van fusionant a mida que s'engruixegen. ╔s un fet segurament irrepetible de manera que val la pena no passar per alt aquesta petita curiositat del bosc.

Tancar