Make your own free website on Tripod.com
Itineraris en cotxe

En aquest apartat proposem diversos recorreguts per les carreteres que tallen el Montseny i permeten una visió global del massís. Recomanem especialment aquests itineraris per tal de concebre una visió global del Montseny.

A.D.R. Montseny